top of page
Splošni pogoji ob prijavi na dogodek in udeležbi dogodka

Splošno


S prijavo na določen dogodek podjetja BEFINE-Pro d.o.o., se posameznik strinja, da v celoti sprejema te splošne pogoje.

Podjetje BEFINE-Pro d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke, ki jih posameznik posreduje v obrazcu z namenom uporabniku zagotoviti prijavo na dogodek, za namene izvedbe dogodka, na katerega se posameznik prijavlja.

Posameznik je s temi splošnimi pogoji seznanjen, da bo podjetje BEFINE-Pro d.o.o. v obrazcu navedene osebne podatke po potrebi posredovalo tudi drugim osebam, ki sodelujejo pri izvedbi dogodka.

Podatke o posamezniku, ki se je prijavil na posamezen dogodek, lahko podjetje BEFINE-Pro d.o.o. hrani v okviru hrambe podatkov na računih še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, podatke v zvezi s posameznim dogodkom še 5 let po izvedbi posameznega dogodka v skladu s splošnim zastaralnim rokom, opredeljenim v 346. členu Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS št. 97/2007), oz. do preklica soglasja v primeru, če se posameznik strinja, da lahko podjetje BEFINE-Pro d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namen obveščanja o novostih podjetja BEFINE-Pro d.o.o. preko elektronske pošte. 

Posameznik s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja in potrjuje, da je seznanjen(a) s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je strinjanje z obdelavo podatkov prostovoljno. Zahteva za prenehanje ali omejitev obdelave osebnih podatkov za namene izvedbe izobraževanja se šteje za odjavo od izobraževanja ter se zanjo smiselno uporabljajo določila, ki so opredeljena v poglavju Udeležba na dogodku, plačilo in odjave.


 
Varovanje osebnih podatkov udeležencev na dogodku


V okviru organizacije posameznega dogodka si podjetje BEFINE-Pro d.o.o. pridružuje pravico, da so podatki iz evidenčnih listov vidni tudi drugim udeležencem posameznega dogodka. Posameznik je seznanjen, da so podatki (ki se nanašajo nanj) iz evidenčnega lista dostopni tudi drugim udeležencem, ki se udeležijo izobraževanja ter se hkrati zavezuje, da bo zagotavljal zaupnost osebnih podatkov, do katerih bo dostopil ob izpolnjevanju evidenčnega lista.
 
 

Fotografiranje posameznikov na dogodkih


Posameznik je ob potrditvi teh splošnih pogojev seznanjen, da lahko podjetje BEFINE-Pro d.o.o. izvaja fotografiranje in snemanje dogodka ter te fotografije uporablja za namene objavljanja elektronskih novic na spletni strani podjetja BEFINE-Pro d.o.o, za objavljanje fotografij na fotogaleriji posameznega dogodka in socialnih profilih podjetja ter za namene pošiljanja e-novic v zvezi s posameznim dogodkom.

Fotografiranje izvajamo skladno z našim zakonitim interesom dokumentiranja dogodkov. Kot posameznik pa lahko fotografiranju, snemanju ali objavi ugovarjate na naslovu info@befine-pro.si.
 
 

Udeležba na dogodku, plačilo in odjave

Udeleženec se na dogodek prijavi z izpolnitvijo spletne prijavnice, ki je objavljena v vabilu in opisu dogodka. Če v posameznem dogodku ni opredeljeno drugače, je prijava na dogodek popolna, ko udeleženec izpolni prijavnico.

Po prejemu prijavnice organizator udeležencu potrdi mesto na dogodku. V primeru, da je prijav več kot razpoložljivih razpisanih mest na posameznem dogodku, se upošteva vrstni red prijav.

Odjave so mogoče pisno na info@befine-pro.si in sicer najkasneje 3 dni pred pričetkom dogodka.
   
 

Odgovornost za škodo, ki je nastala posameznikom na dogodku


Posamezniki se udeležujejo posameznega dogodka upravljavca na lastno odgovornost ter s prijavo na dogodek (ki ga organizira podjetje BEFINE-Pro d.o.o.) izjavljajo, da bodo upoštevali vsa navodila organizatorja dogodka ter obenem potrjujejo, da so bili seznanjeni z dejstvom, da organizator ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi s sodelovanjem na dogodku oziroma katerokoli drugo odgovornost, ki jo je v skladu z veljavno zakonodajo mogoče izključiti ali omejiti.

 


Veljavnost


Ti splošni pogoji pričnejo veljati dne 1. 1. 2023

bottom of page