top of page
Search

Zelena preobrazba športa: trajnostne prakse v lokalnih skupnostih


Konferenca o digitalizaciji, trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti, ki smo jo organizirali lani februarja v Sežani, že prinaša prve rezultate in predstavlja pomemben korak v smeri spodbujanja trajnostnih praks in družbene odgovornosti na področju organizacije lokalnih športnih dogodkov.


Green Challange iniciativa je projekt, s katerim nagovarjamo tako lokalne kot širše športne skupnosti k uporabi trajnostnih praks pri organizaciji lokalnih športnih dogodkov. Osredotočamo se na ključna področja, kot so trajnostna mobilnost, uporaba ekoloških embalaž, zmanjševanje porabe vode in njena ponovna uporaba v vzdrževanju športnih površin ter pri tuširanju, ter izbira trajnostnih materialov za promocijske izdelke in nagrade. Poleg tega dajemo poseben poudarek vključevanju mladih v te procese, da bi jim približali vrednote trajnostnega življenja in pomen ohranjanja naravnih ter kulturnih bogastev za bodoče generacije.


Challanger teniški turnir, ki ga tradicionalno organiziramo vsako leto junija v Škibinih pri Lipici, je športni dogodek, ki je poleg tekmovalnega duha ponudil tudi priložnost za zbiranje obrabljenih teniških žogic. V sodelovanju z lokalnimi šolami smo pred turnirjem razpisali likovni natečaj, kjer so učenci izrazili svojo kreativnost na temo trajnostnih vrednot v športu. Razstavljena dela na turnirju so pritegnila pozornost obiskovalcev in spodbudila razpravo o pomenu trajnosti v vsakdanjem življenju. K zbiranju obrabljenih teniških žogic so pristopili tudi naši partnerji, uporabniki Challanger platforme.

V decembru 2023 smo zbrane teniške žogice podarili lokalnim osnovnim šolam Krasa in Brkinov. Namen te donacije ni bil le ponovna uporaba materialov, temveč tudi ozaveščanje in vključevanje mlajše generacije v iskanju trajnostnih rešitev. Eden od primerov dobre prakse je OŠ Dutovlje, ki že dlje časa sledi smernicam trajnostnega delovanja. Njihov odziv je bil navdušujoč, saj so učitelji in učenci skupaj z mentorico Petro Malalan hitro prepoznali potencial teniških žogic pri pouku matematike in športni vzgoji. Pri njih so teniške žogice postale nepogrešljiv pripomoček, ki so ga tokrat uporabili pri matematičnih vajah za štetje do 10. S pomočjo teniških žogic kot vizualnih pripomočkov, so se na zelo praktičen in učencem privlačen način učili osnovnih matematičnih operacij in razvrščanja ter skupinskega štetja žogic. Pri športni vzgoji, kjer so se učenci zabavali ob ciljanju gola ali drugih predmetov, so hkrati razvijali ročne spretnosti, prostorsko razumevanje, koordinacijo rok in oči, učenje spoštovanja pravil in čakanja na vrsto, občutek za timsko delo in medsebojno podporo pri izvajanju nalog.

Projekt Green Challange ni le prikaz možnosti medgeneracijskega trajnostnega delovanja v lokalni skupnosti, temveč tudi zgled sodelovanja med raznolikimi akterji v športnem svetu (organizatorji, tekmovalci, obiskovalci, sponzorji, ponudniki), ki soustvarjajo bolj trajnostno prihodnost. Pobuda je naš skromen, a iskren prispevek, s katerim želimo doprinesti k ohranjanju in negovanju našega lokalnega okolja.
37 views0 comments

Comments


bottom of page