top of page
Search

Sprejmi izziv, igraj zeleno! - otroški likovni natečaj v sklopu pobude 'Green challange'


V sklopu teniškega turnirja v Škibinih na Krasu, ki smo ga izvedli v soboto, 17. junija, smo organizirali tudi otroški likovni natečaj z naslovom Sprejmi izziv, igraj zeleno! - Zeleni izzivi v športu.


Natečaj je bil namenjen osnovnošolcem lokalnih šol Krasa in Brkinov ter je bil organiziran z namenom spodbujanja mladih k pozitivnemu razmišljanju o športu in njegovih pozitivnih vrednotah. Poleg tega je bil poudarek tudi na zavedanju, da je šport tesno povezan z ekologijo, ravnanjem z odpadki in trajnostnim razvojem. Poleg lokalne podpore in povezovanja z lokalno skupnostjo je bil glavni namen natečaja:


· spodbujanje mladih k pozitivnemu razmišljanju o športu in njegovih pozitivnih vrednotah;

· ozaveščanje o povezavi med športom in ekologijo;

· podpiranje mladih pri razvijanju njihovih likovno-ustvarjalnih spretnosti;

· poudarjanje trajnostnih praks in družbene odgovornosti v športu;

· pomen medvrstniškega druženja, povezovanja in medsebojne pomoči pri doseganju ciljev.


Cilj natečaja je bil spodbuditi otroke k razvijanju svojih ustvarjalnih spretnosti ter razmišljanju izven ustaljenih okvirov. Želimo si namreč, da postanejo bolj ozaveščeni in odgovorni posamezniki, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju svoje skupnosti in planeta kot celote. Hkrati smo želeli poudariti pomen okoljske ozaveščenosti in trajnostnega razvoja v športu ter spodbujati uporabo trajnostnih praks pri športnih dejavnostih.


Na natečaj so se kljub bližajočemu se zaključku šolskega leta odzvale šole: OŠ Dutovlje, OŠ Dutovje – Podružnična šola Tomaj, OŠ Srečka Kosovela Sežana, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje in OŠ Košana.


Likovna dela so morala izražati zamisli, ideje in sporočila o pomembnosti izvajanja športnih dejavnosti na način, ki ne ogroža okolja. Ustvarjalci so lahko uporabili poljubno likovno tehniko na papirju, pri čemer velikost likovnega dela ni smela presegati formata A3.


Zmagovalno delo je izbrala komisija, ki je vključevala predstavnike organizatorjev (Befine-Pro) in likovno pedagoginjo. Pri ocenjevanju smo upoštevali kriterije ustvarjalnosti, povezanosti motiva s športom ter pozitivnega sporočila. Tri najbolje ocenjena likovna dela smo nagradili s športno obarvanimi nagradami, ki so jih prejeli avtorji zmagovalnih del ter njihove mentorice:

1. mesto: Anej Hrib, 3. razred, OŠ Srečka Kosovela Sežana; mentorica: Andreja Gulič

2. mesto: Adam Marušič, 1. razred, OŠ Dutovlje – POŠ Tomaj, mentorica: Lavra Konič

3. mesto: Aron Gulič, 1. razred, OŠ Dutovlje; mentorici: Petra Malalan in Tina Orel Ostrouška


Zmagovalec natečaja, Anej Hrib iz 3. razreda OŠ Srečka Kosovela Sežana, je bil ob predaji nagrade zaradi bolezni žal odsoten (prav tako njegova mentorica Andreja Gulič), zato so nagrado v njegovem imenu prevzeli njegovi sošolci.


2. mesto: Adam Marušič, 1. razred, OŠ Dutovlje – POŠ Tomaj, mentorica: Lavra Konič3. mesto: Aron Gulič, 1. razred, OŠ Dutovlje; mentorici: Petra Malalan in Tina Orel Ostrouška
Zahvaljujemo se vsem šolam, ki ste se uspele odzvati našemu povabilu.


Polni idej za prihodnje šolsko leto upamo na ponovna sodelovanja in povezovanja!


Challanger ekipa
88 views0 comments

Comments


bottom of page